رقابت های آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان استان اصفهان با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش سایت هیات تنیس روی میز استان اصفهان، مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان استان اصفهان ظهر امروز با شناخت نفرات برتر در خانه تنیس روی میز استان اصفهان به پایان رسید.

این مسابقات که با حضور 63 بازیکن از شهرستان های استان اصفهان در مرحله مقدماتی به صورت دوره ای و حذفی و در مرحله دسته یک با حضور 12 بازیکن برتر به صورت دورهای و در یک جدول برگزار گردید پس از انجام بازی های زیبا و دیدنی نتایج ذیل بدست آمد:

1_ مهرشاد پوده
2_ سجاد حسینی
3_ محمدرضا تائبی پور
4_ میلاد عابدینیان
5_ مصطفی میرسامی
6_ وحید غفرانی
7_ سیدهادی مجیدی
8_ محسن سرائیان
9_ مصطفی قازی
10_ عرفان قرآنی
11_محمدرضا حسینی
12_ محمدامین سعید نیا

گفتنی است نفرات اول تا هشتم در دسته یک باقی ماندند و نفرات بعدی به مسابقات آزاد سقوط پیدا کردند.