درسا موسوی قهرمان مسابقات انتخاب هوپس دختران استان اصفهان شد.

به گزارش سایت هیات تنیس روی میز استان اصفهان مسابقات دسته یک و انتخابی هوپس دختران استان اصفهان ظهر امروز در خانه تنیس روی میز با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

این مسابقات در مرحله مقدماتی به صورت دوره ای و حذفی برگزار گردید که سارا سلیمانی، آنیتا برومند، فاطمه زهرا اکبری، نیایش نظام الدین، درسا میریان، هانیه سلیمانی، ریحانه خسروی، آذرنوش خورشیدپور و نگار شفیعی به مسابقات دسته یک راه یافتند.

مسابقات دسته یک با حضور 12 بازیکن و به صورت دوره ای برگزار گردید که پس از انجام 66 بازی نتایج ذیل بدست آمد:

1_ درسا موسوی 
2_ پرنیا شریفی
3_ آذرنوش خورشیدپور
4_ سارا سلیمانی
5_ نیایش نظام الدین
6_ فاطمه زهرا اکبری
7_ غزل مداحی
8_ نگار شفیعی
9_ درسا میریان
10_ ریحانه خسروی
11_ آنیتا برومند
12_ هانیه سلیمانی

گفتنی است نفرات اول تا هشتم در دسته یک باقی ماندند و نفرات بعدی به مسابقات آزاد سقوط پیدا کردند.

در مسابقات انتخابی که با ضریب یک و نیم و به صورت دوره ای با حضور 8 بازیکن برتر مسابقات دسته یک برگزار گردید پس از انجام 28 بازی نتایج ذیل بدست آمد.

1_ درسا موسوی
2_ پرنیا شریفی
3_ آذرنوش خورشیدپور
4_ نیایش نظام الدین
5_ غزل مداحی
6_ سارا سلیمانی
7_ فاطمه زهرا اکبری
8_ نگار شفیعی

مجموع نتایج مسابقات دسته یک وانتخابی هوپس دختران استان اصفهان:

1_درسا موسوی با 20 امتیاز متولد 1386/9/26 (بازیکن آکادمی تائبی پور)
2_ پرنیا شریفی با 17/5 امتیاز متولد 1386/9/22
3_ آذرنوش خورشیدپور با 15 امتیاز متولد 1386/4/28
4_ نیایش نظام الدین با 11/5 امتیاز متولد 1385/11/4(بازیکن آکادمی تائبی پور)
5_ سارا سلیمانی با 9/5 امتیاز متولد 1387/6/10
6_ غزل مداحی با 8 امتیاز متولد 1385/12/1
7_ فاطمه زهرا اکبری با 6 امتیاز متولد 1386/2/29
8_ نگار شفیعی با 2/5 امتیاز متولد 1386/3/26

گفتنی است نفرات اول و دوم مجموع مسابقات مستقیما و نفر سوم با تصمیم کمیته فنی تیم اعزامی استان اصفهان به مسابقات قهرمانی کشور هوپس را تشکیل می دهند.