نتایج درخشان دختران استان اصفهان در مسابقات تور ایرانی تنیس روی میز هوپس به میزبانی استان  قم

?در این مسابقات بازیکنان مستعد زیر ۱۱ سال استان اصفهان تحت هدایت مربی جوان و سختکوش خود  مهسا کردی پور نتایج قابل قبول را کسب کردند

? درسا_موسوی بازیکن خوش تکنیک ؛ و با آتیه استان اصفهان که در گذشته نه چندان دور گلن تپر مدیر شناخته شده و برجسته استرالیایی تنیس روی میز دنیا از او بعنوان پدیده جدید تنیس روی میز نام برده بود توانست مقام سوم را کسب کند ؛ هر چند انتظارات از  درسا موسوی فراتر میباشد؛

? پرنیا شریفی دیگر بازیکن باهوش و زیرک استان اصفهان با شایستگی مقام پنجم را کسب کرد؛

? آذرنوش خورشید پور دیگر دختر شایسته استان اصفهان با کسب مقام یازدهم عملکرد قابل قبول از خود نشان داد ؛

? نیایش_نظام الدینی با عملکرد نسبتا مطلوب با کسب مقام سیزدهم سهم استان اصفهان را در شانزده بازیکن برتر کشور به عدد چهار رساند ؛

? نگار شفیعی با کسب عنوان بیست و شش نگاه رو به رشد خود را حفظ نمود