پایان رقابت های جام پیم پام با قهرمانی مهرشاد پوده از آکادمی تنیس روی میز تائبی پور

به ترتیب نفرات اول تا هشتم

  • نفر اول مهرشاد پوده 250 هزار تومان
  • نفر دوم سجاد حسینی 200 هزار تومان
  • نفرات سوم مشترک:  محمد رضا حسینی و محمد رضا تائبی پور 150 هزار تومان
  • نفرات پنجم و ششم مهدی زمانی سید محمد طباطبایی 100 هزار تومان
  • نفرات هفتم و هشتم. وحید قفرانی و امیر حسین پناهی 50 هزار تومان
  • نفرات نهم تا شانزدهم ..هم نفری 20 هزار تومان و به طبق قرعه کشی از نفر هفدهم تا سی و دوم به 4 نفر 20 هزار تومان داده شد ...