پنجمین دوره مسابقات آکادمی تنیس روی میز تائبی پور با حضور ۲۲ نفر برگزار شد که در پایان ۹ نفر جایزه دریافت نمودند.

اسامی ۶ نفر اول که جایزه نقدی دریافت کردند به شرح زیر می باشد:

  • مقام اول : مهرشاد پوده ۱۱۰۰۰۰تومان
  • مقام دوم: وحید غفرانی ۸۰۰۰۰ تومان
  • سوم مشترک: هادی مجیدی و مصطفی قازی هرکدام ۴۰۰۰۰ تومان
  • پنجم مشترک: ایمان امامی و علی صدقی هر کدام ۲۰۰۰۰تومان

(مجموع جوایز نقدی ۳۱۰۰۰۰ تومان )

سه نفر اول جدول سوم گروه ها که مجموعا ۵۰۰۰۰ تومان جوایز غیر نقدی دریافت نمودند:

۱- محمد عبدالهی
۲- علی صفدریان
۳- داوود آزیدهاک