افتتاحیه نمادین و بازدید از آکادمی تنیس روی میز تائبی پور توسط امیر آذرافروز فرمانده مناطق اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری و هیئت همراه