برای مشاهده شرایط ثبت نام آکادمی تنیس روی میز تائبی پور اینجا کلیک کنید.