این رشته ورزشی دارای ویژگی های متعددی است که افراد بیشماری را ترغیب می کند تا به این رشته بپردازند که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود.

1. به دلیل نیاز به فضای کم در هر مکان و زمانی می توان به این بازی پرداخت.

2. تمام افراد در هر رده سنی از دوره کودکی تا سالمندی و با هر ویژگی و ناتوانی جسمانی می تواند به اجرای آن بپردازند.

3. ویژگی ها و قابلیت های مختلف آمادگی جسمانی نظیر استقامت، انعطاف، سرعت، توان و چابکیدر آن استفاده می شود.

4. احتمال آسیب دیدگی در اجرای تمرینات تنیس روی میز بسیار پایین است.

5. تمرینات این رشته دارای فواید جسمانی، روانی، اجتماعی و ذهنی زیادی است.