ثبت نام کلاس هر روزه :

 ماهیانه       330000  تومان

 

ثبت نام کلاس سه روز در هفته :

 یکماهه       190000  تومان
 دوماهه  340000  تومان
 سه ماهه  450000  تومان

 

 ثبت نام کلاس دو روز در هفته :

 یکماهه      170000  تومان
 دوماهه     300000  تومان
 سه ماهه      390000  تومان

 

ثبت نام کلاس VIP آقایان :

 یکماهه       210000  تومان
 دوماهه        380000  تومان
 سه ماهه       500000  تومان

 

ثبت نام کلاس VIP بانوان :

 یکماهه        275000  تومان
 دوماهه         500000  تومان
 سه ماهه        660000  تومان

 

نکته مهم : تخفیف های لحاظ شده برای کلاس های دوماهه و سه ماهه منوط به پرداخت نقدی کل هزینه کلاس در شروع ترم می باشد.