برای مشاهده شرایط ثبت نام کلاس های آکادمی تنیس روی میز تائبی پور اینجا کلیک کنید .